История

История на Адвентната църква в Стара Загора

Вестта за второто идване на нашия Спасител и Господ Исус Христос достига в Стара Загора през 1925г.

Адвентното движение стъпва на територията на България през 1896г., когато брат Конради, посещава новообразуваната църква в селището Сарагьол - Румъния и идва в нашия дунавски град Русе

По-късно Русе е посетен от братята Вагнер и Зигфрид. Тогава, в 1899г., са били отпечатани на български език книгите „Пътят към Христа“ и „Блажената надежда на християнина". В 1901 г. излизат на български език „Библейски четения на настоящата истина", брошурата „Събота и неделя" и др. По този начин с помощта на братята от Германия - Вагнер, Зигфрид и Хинтер адвентната вест започва да навлиза в някои от нашите южни градове. В това популяризиране важна роля са изиграли и някои български колпортьори. Един от тях е ХАЧИК КРИКОРЯН.

През лятото на 1925 г. той започва работа /колпортаж/ в Стара Загора. Запознава се с някои граждани и започва библейски часове в дома на сестра Дошка Маркова, а после - при Екатерина Митева и Анка Динева, негова хазяйка. Спечелвайки приятели за истината, въвежда в библейските часове, в есента на 1925 г., бр. СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ.

Брат Константинов обявява чрез афиши публични беседи, придружени от светлинни картини в кино Фокс (настоящото – „Септември“). Посещението на беседите е добро. Но тези часове не се харесват на някои от висшето православно духовенство и то кани брат Константинов на диспут в споменатото кино. Диспутът се води от митрополит Калнев от Пловдив. На него присъства и митрополит Павел и почти цялото духовенство от града. С Божието Слово в ръка брат Константинов удържа надмощие. Той обявява пред всички, че е необходима реформа в религията, че Библията трябва да бъде критерий за истинността на всяка доктрина, която изповядваме (2Тим.З:16). След диспута брат Константинов остава в Стара Загора и премества своите сказки в салона на печатница "Секретар бирник”. На тези беседи посетителите са граждани, които са били заинтересовани от първите му проповеди. В резултат на тази дейност на 8 септември е кръстен КОСТА ВЪЗВЪЗОВ – един силно вярващ в истината човек.

Прочети още...История